2015. április 21., kedd

Könyvtárosok múzeumban

A múzeumokban vannak könyvtárosok, évfordulós, életrajzi kiállításon szintén szerepelnek könyvtárosként is dolgozó személyek, könyvtárosok, a könyvtárak rendszeresen kölcsönöznek kiállítási tárgyakat múzeumoknak, és akár még folytatni is lehetne a sort.
Legutóbb azonban egy ezektől eltérő módon találkoztunk egy, még élő könyvtárossal egy tárlaton. És nem is  látogatóként futottunk össze vele.
A kecskeméti Cifrapalotában a Piaristák Kecskeméten című kiállításon. A múzeum honlapján található ismertetés szerint:
Pontosan 300 évvel ezelőtt, 1715 januárjában érkeztek Kecskemétre az első piarista szerzetesek azzal a céllal, hogy iskolát nyissanak a városban, és katolikus gimnáziumi oktatást és nevelést nyújtsanak a város és a környék lakói számára. Ezt a szolgálatot az időkhöz és körülményekhez alkalmazkodva azóta is végzik. Ha szükség volt rá diákotthont, általános iskolát, óvodát nyitottak, ének- és zenekart, színjátszókört, cserkészcsapatot vezettek.

A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Piarista Rend Magyar Tartománya gyűjteményei által közösen létrehozott kiállítás, amely 2015. január 30. és áprlis 12. között a Cifrapalotában látható, a piarista rend 300 éves kecskeméti múltján vezeti végig a látogatót.

A kiállítás bepillantást nyújt életükbe, tevékenységükbe, a rendház és templom ritkán látható műtárgyaiba és kincseibe. Bemutatja a rend alapítóját és jelképeit, amelyek évszázadok óta hozzátartoznak a városhoz.
Forrás: http://muzeum.kecskemet.hu/muzeumok/cifra.php
A kiállításon azonban szerepelnek a kecskeméti piarista iskola híres növendékei, köztük Mader Béla.
Részlet a listából: hamarosan
[még keresem a papírt, amire jegyzeteltem a pontos adatokat]