2012. május 29., kedd

Természettudomány, könyvtár, olvasás

A Katalisten és Könyvtárostanárok levelezőlistáján is megérkezett az alábbi felhívás, így adott volt, hogy a 2012-es Könyvfesztiválon milyen szakmai programon veszek részt (ha már péntek és szombat is munkanap volt). És ha már elmentem, íme a beszámoló:
A XIX. Nemzetközi Könyvfesztivál - Könyvtáros klub keretében számos érdekes előadás mellett az MKE és Bod Péter Társaság Társaság közös rendezvényét kívánom figyelmükbe ajánlani, amely a természettudományos szakórák és könyvtár, olvasásfejlesztés kulcsszavakkal foglalható össze:
április 22., vasárnap 10.30 – 11.30 Könyvtáros Klub
Természettudomány, könyvtár, olvasás
Előadók: Gelencsér Sándor, Major Balázs, Siklódi Enikő, Tauber Tamás szaktanárok
Moderátor: Hock Zsuzsanna könyvtáros-tanár (Veres Pálné Gimnázium)
http://www.bookfestival.hu/magyar.html
Mindenkit szeretettel várunk, e találkozási, közös gondolkodásra is alkalmat adó lehetőségre.
Oporné Fodor Mária elnök nevében:
Hock Zsuzsanna
könyvtárostanár
közoktatási szakértő
Természettudomány, könyvtár, olvasás

Hock Zsuzsanna könyvtárostanár köszöntője után bemutatta kollégáit, a Veres Pálné Gimnázium tanárait, akik könyvekhez és könyvtárakhoz kapcsolódó előadásokat tartottak, bemutatva saját pedagógiai gyakorlatukban a könyvtár megjelenését.
Gelencsér Sándor biológia szakos tanár, jelenlegi igazgató Thomas Mann: Varázshegy című regényéből olvasott fel részleteket. Ezekben a bekezdésekben Hans Castorp a svájci szanatóriumban beszélget a bőrről, a külső idegrendszerről, az érzékelésről és elpirulásról. A bevezető szavakból kiderült, hogy ezt a 10-15 perces részletet az adott tananyaghoz kapcsolódóan olvassa fel a diákoknak. A felolvasott gondolatok után a könyvtárostanár kiemelte, hogy szépirodalmi mű részlete alapján a biológiatanár az adott kor tudását, a szakszókincset tudja megmutatni, míg a magyartanár és a könyvtárostanár a magas irodalom és a ponyvairodalom közötti különbségre hívhatja fel a figyelmet: a magas irodalom alkotásaiból egyéb, nem irodalmi ismeretek is szerezhetők.
Siklódi Enikő biológia szakos tanárként egy könyvtári szakóra megtartásának folyamatát mutatta be előadásában, kitérve a tervezés, előkészítés hosszabb és több munkát igénylő folyamatára is.
Major Balázs fizika szakos tanárként és csillagászként egy konkrét könyvtári órát ismertetett. A 9., 11. évfolyamon csoportbontásban 15-16 fővel megvalósuló óra során 18 cikk feladatlapok alapján történő feldolgozását ismertette. Az Élet és Tudomány, Chip, Földgömb, Fizikai Szemle és Digitális Fotó című folyóiratokból kiválasztott cikkeket a diákok a bibliográfiai adatok alapján keresték meg, a könyvtárban. A cikkek elolvasása után után hat idegen szót kerestek, ami szerepelt a cikkben és kapcsolódik annak témájához. Majd ezt a hat szót kellett lexikonokban, szakkönyvekben megkeresni és kijegyzetelni. Az órai tevékenységek után házi feladatként az idegen szavak angol és német fordításait keresték meg a diákok, majd 2-4 mondatos ajánlót írtak a cikkhez - idegen nyelven.
Tauber Tamás biológia szakos tanár Jared Diamond: Összeomlás című könyvének projektmódszerrel történő feldolgozását ismertette. A fizika, kémia, földrajz, ökológia, társadalomismeret és etika témakörét érintő könyvvel a projekt során a diákok három fős csoportokat alkotva dolgoztak. A kijelölt részek elolvasása után, feldolgozták az ott szereplő történetet, saját szerkesztésű prezentációt készítettek, majd bemutatták társaiknak.
Hock Zsuzsanna záró gondolataiban elmondta, hogy a projekthez szükséges könyv megfelelő példányban történő beszerzése könyvtárközi kölcsönzéssel történt, így a könyvtárak és könyvtárosok együttműködésének szép példája volt. Megemlítette, hogy a gyerekek teljesen máshogy vették kézbe például azt a kötetet, ami az MTA vagy az Egyetemi Könyvtár tulajdona volt. De a különböző tulajdonbélyegzők, pecsétek akár a könyvtártípusok tanítását is segíthetik.
Sajnos a beszélgetés csak kevés érdeklődőt vonzott, pedig mind tanároknak, mind könyvtárosoknak bátorítást és hasznos ötleteket is jelenthetnek az elhangzottak. Remélhetőleg az előadások diái hozzáférhetővé válnak majd, így átadva az elhangzottakat szélesebb körnek, nagyobb közönségnek is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése